• Vibhavadi Palace

เทคนิคการจัดสถานที่แต่งงานแบบ Outdoor by วิภาวดีพาเลซ

งานแต่งงานแบบ outdoor หรือการจัดงานแต่งงานในสวนกาลังเป็นเทรนด์นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะความสวยงามและบรรยากาศของงานจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่น สบายแบบครอบครัว สาหรับคู่รักที่อยากจัดงานแต่งงานแบบ outdoor ที่ออกมาสวยอย่างภาพในฝันแล้ว วันนี้วิภาวดีพาเลซมีเทคนิคการจัดสถานที่แต่งงานแบบ outdoor ดี ๆ มากฝากกันดังนี้ค่ะ


1.พิจารณาจานวนแขกการจัดงานแต่งงานแบบ outdoor เหมาะกับงานแต่งที่มีแขกมาร่วมงานไม่เกิน 100 คน ซึ่งถือว่าเป็นจานวนที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากพื้นที่สาหรับจัดงาน outdoor ส่วนมากจะมีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มาก เพื่อการดูแลแขกอย่างทั่วถึง ดังนั้นคู่รักท่านใดที่ต้องการเชิญแขกมาร่วมงานเป็นจานวนมาก การจัดงานแต่งงานแบบ outdoor นั้นไม่เหมาะกับงานแต่งของคุณแน่นอน

2.ฤดูหนาวดีที่สุด


การจัดงานแต่งงานแบบ outdoor สาหรับเมืองไทยแล้ว ควรเลือกจัดในช่วงฤดูหนาวจะดีที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ไม่มีฝนตกและอากาศค่อนข้างเย็นสบาย เหมาะกับการจัดงานแต่งงานกลางแจ้งมากที่สุด สาหรับหน้าฝนและหน้าร้อนเป็นช่วงที่มีควรเลือกจัดงานแต่งงานแบบกลางแจ้ง เพราะฝนและความร้อนจะสร้างความอึดอัดให้กับแขกที่มาร่วมงานได้


3.เลือกช่วงเวลาที่เหมาะฤดูหนาวของไทยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าประมาณ 6.00 น.-10.00 น.และช่วงเย็นตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไป ดังนั้นหากต้องการจัดงานแต่งงานกลางแจ้งช่วงเช้าควรเริ่มพิธีการและจัดเลี้ยงตั้งแต่เช้าจนถึง 10.00 น. จะเหมาะสมที่สุด เพราะหากเกินเวลา 10.00 น. ไปแล้ว อากาศจะร้อนอบอ้าวไม่เหมาะกับการจัดงานกลางแจ้ง หรือจะจัดพิธีการในช่วงเช้าและจัดงานเลี้ยงในช่วงเย็นก็สามารถทาได้ เพราะช่วงเย็นอากาศก็เหมาะสมกับการจัดเลี้ยงอาหารได้เช่นเดียวกับช่วงเช้า เทคนิคในการเลือกช่วงเวลาหากต้องการให้งานจบเร็วก็ควรเลือกจัดงานพิธีและจัดเลี้ยงในช่วงเช้า เพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน


4.รูปแบบการจัดเลี้ยง


อย่างที่รู้กันว่างานแต่งงานแบบ outdoor นั้นเหมาะสาหรับการจัดงานแต่งงานที่มีแขกไม่เกิน 100 คน ดังนั้นการจัดเลี้ยงอาหารจึงสามารถจัดได้หลายแบบ ทั้งโต๊ะจีน ค็อกเทลหรือบุฟเฟ่ต์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคู่บ่าวสาว เทคนิคสาหรับการจัดเลี้ยงอาหารให้เลือกตามอายุของแขกที่เชิญมาร่วมงาน

หากมีผู้ใหญ่มาร่วมงานมากควรจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน เพื่อความสะดวกของแขก แต่หากมีแขกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นสามารถจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลหรือบุฟเฟ่ต์ แต่ควรมีโต๊ะสาหรับแขกผู้ใหญ่ต่างหาก เพื่อเป็นการให้เกียรติด้วย

5.เครื่องดื่มเย็นๆบริเวณสถานที่จัดสถานที่แต่งงานแบบ outdoor ควรมีเครื่องดื่มเย็น ๆ ไว้บริการแขกที่มาร่วมงานตลอดเวลา เพราะถึงแม้ว่าจะจัดงานในช่วงที่มีอาการไม่ร้อนจัด แต่ว่าเมื่อมีคนมาอยู่ร่วมกันเป็นจานวนมาก อากาศอาจจะอุ่นขึ้นมาเล็กน้อย ดังนั้นจึงควรมีการจัดเครื่องดื่มเย็นไว้บริการแขกด้วย

6.เครื่องดักแมลงต้องมีแมลงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากจัดงานแต่งแบบ outdoor ดังนั้นภายในงานควรมีเครื่องดักแมลงแบบไฟฟ้า ติดอยู่รอบ ๆ บริเวณงานอย่างน้อย 3-5 เครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามารบกวนแขกที่มาร่วมงานให้น้อยที่สุด และจะต้องมีฝาครอบอาหารและเครื่องดื่มสาหรับเลี้ยงแขก เพื่อป้องกันไม่แมลงเข้ามาตอมเวลาที่ไม่มีพนักงานดูแลอาหารและเครื่องดื่ม


7.ที่จอดรถต้องพร้อม

สิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับการจัดงานก็คือ ลานจอดรถสาหรับแขกที่มาร่วมงาน เพราะแขกทุกครอบครัวย่อมเดินทางด้วยรถส่วนตัวมาร่วมงาน เพื่อความสะดวก ดังนั้นการจัดสถานที่แต่งงานแบบ outdoor จะต้องจัดเตรียมพื้นที่สาหรับจอดรถให้เพียงพอกับจานวนรถ และจะให้ดีควรมีคนทาหน้าที่จัดระเบียบการจอดรถ เพื่อให้ใช้พื้นที่จอดรถอย่างคุ้มค่าและเป็นการอานวยความสะดวกให้กับแขกที่มาร่วมงานเวลานารถเข้าและออกจากงานด้วยนี่เป็นเทคนิคการจัดสถานที่แต่งงานแบบ outdoor ที่วิภาวดีพาเลซอยากให้ทุกคนได้รู้กัน เพราะบาองย่างเป็นสิ่งที่ผู้จัดงานเองก็คาดไม่ถึงและไม่ได้จัดเตรียมไว้ ทาให้เมื่อถึงเวลางานเกิดปัญหากับแขกที่มาร่วมงาน ส่งผลให้การไม่ราบรื่นอย่างที่ตั้งใจ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเลือกสถานที่จัดงานแบบ outdoor ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแต่งโดยเฉพาะแล้วรับรองว่างานแต่งงานแบบ outdoor จะผ่านไปได้อย่างราบรื่น


18 views0 comments