• Vibhavadi Palace

ที่จอดรถ ปัจจัยสำคัญในการเลือกสถานที่จัดงานแต่งงานในกรุงเทพฯ by วิภาวดีพาเลซ

Updated: Feb 18

งานแต่งงานถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสาคัญมากอย่างในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ดังนั้นคู่รักที่กาลังวางแผนจัดงานแต่งงานจึงต้องมีการคิดถึงแพลนงานอย่างรอบคอบมากที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นธีมงาน, สถานที่จัดงาน, ชุดแต่งงาน, ของชาร่วย, รายชื่อแขกเหรื่อ แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคู่มักจะลืมนึกถึงไปทั้งที่เป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนั่นก็คือ ที่จอดรถสาหรับแขกที่มาร่วมงาน


ที่จอดรถ ปัจจัยสำคัญที่งานแต่งงานจำเป็นต้องมี !ที่จอดรถ อาจไม่ใช่สิ่งแรกที่ว่าที่บ่าวสาวนึกถึงเมื่อเริ่มต้นวางแผนจัดงานแต่ง แต่เชื่อเถอะว่านี่เป็นเรื่องที่สาคัญอย่างมากเลยทีเดียว เพราะคุณคงไม่อยากให้แขกที่มางานต้องได้รับความไม่สะดวกในการหาที่จอดรถไกลๆ เป็นแน่ โดยเฉพาะในกรุงเทพที่การจราจรค่อนข้างหนาแน่นและหาที่จอดรถได้ยาก ดังนั้นการดูแลให้แขกของคุณสามารถเดินทางมาถึงอย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมกับมีที่จอดรถรองรับ สิ่งนี้จึงควรคานึงถึงด้วยมากที่สุด โดยการวางแผนเรื่องที่จอดรถในงานแต่งงาน คุณควรพิจารณาดังต่อไปนี้

1.ดูรายละเอียดของแขกที่มางานโดยเริ่มต้นจากจานวนของแขกที่คาดว่าจะมาร่วมงาน เพื่อที่จะได้วางแผนหาสถานที่ที่สามารถรองรับทุกคนได้เพียงพอ จากนั้นให้พิจารณาลงลึกถึงรายละเอียดของแขกแต่ละคนว่าอยู่ที่ไหน ต้องเดินทางมาอย่างไร คนที่มาจากต่างจังหวัดมีจานวนเท่าไหร่และใช้พาหนะใดในการเดินทางมาร่วมงาน มีแขกสูงอายุที่ต้องเดินทางมาร่วมงานไหม มีจานวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้วางแผนในการจัดพื้นที่ต้อนรับและจัดบริการที่จอดรถให้เหมาะสมด้วย เช่น แขกสูงอายุ ต้องมีพื้นที่ในการจอดรถที่ไม่ไกลจากพื้นที่จัดงานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินไกล หรือถ้านั่งรถวีลแชร์มา ต้องมีที่จอดรถที่สามารถเข็นวีลแชร์เข้าออกงานได้อย่างสะดวก เป็นต้น


2.คำนึงถึงพื้นที่จอดรถเผื่อทีมงานที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากการคานวณจานวนแขกที่มาร่วมงานและลงรายละเอียดที่สาคัญเพื่อวางแผนที่จอดรถแล้ว ยังต้องไม่ลืมที่จะวางแผนที่จอดรถสาหรับคู่แต่งงานเองและทีมงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ช่างแต่งหน้า-ทาผม, ทีมจัดสถานที่, ทีมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงนักดนตรีในงาน เป็นต้น โดยจะต้องมีการวางแผนในการจัดสรรพื้นที่จอดรถและตาแหน่งในการจอดที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการทางาน


3.เลือกสถานที่แต่งงานที่มีพื้นที่จอดรถเพียงพอเมื่อวางแผนเรื่องคนที่มาร่วมงานแล้ว จากนั้นให้มองหาสถานที่จัดงานแต่งงานที่มีพื้นที่จอดรถเพียงพอตามที่วางแผนเอาไว้ โดยอาจจะเริ่มพูดคุยกับผู้จัดการสถานที่ถึงจานวนรถยนต์และรายละเอียดของแขกที่ได้ประเมินเอาไว้เบื้องต้นเพื่อที่ทางผู้

จัดการสถานที่จะได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าตามที่คุณต้องการ ที่สาคัญคือต้องคุยถึงรายละเอียดว่าจะจัดการจอดรถยนต์อย่างไร ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ดังนี้

  • 3.1 ให้แขกหาที่จอดรถกันเองตำมสะดว

ซึ่งอาจจะมีข้อเสียคือ หากแขกมาร่วมงานกันเป็นจานวนมาก อาจจะเกิดความวุ่นวายในการหาที่จอดแม้จะมีการเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วก็ตาม บางครั้งอาจมีการแย่งจอดในจุดที่อยู่ใกล้งานมากที่สุดจนทาให้ผู้ที่มีความจาเป็นต้องใช้ที่จอดส่วนนี้ เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์และอาจต้องไปหาที่จอดไกลขึ้น รวมทั้งอาจทาให้เกิดความล่าช้าตามมา เพราะต้องวนหาที่จอดตามที่ต้องการ ดังนั้น หากไม่อยากให้เกิดปัญหาเช่นนี้ อาจจะมีการวางแผนพื้นที่จอดรถเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแจ้งรายละเอียดให้แขกทราบว่าที่จอดรถอยู่ตรงไหน เมื่อมาถึงก็นารถไปจอดในจุดที่แจ้งไว้ได้เลย

  • 3.2 บริการนำรถไปจอด หรือ Valet

หากพื้นที่จอดรถมีขนาดใหญ่ อยู่ห่างไกลหรือมีแขกเข้ามาร่วมงานเป็นจานวนมาก บริการจอดรถน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของแขก เพราะอย่าลืมว่าการจอดรถในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนั้นอาจจะทาให้แขกลืมที่จอดและอาจประสบกับความยุ่งยากในการหารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ไฟอาจไม่สว่างมากนัก อย่าลืมจ้าง บริษัท Valet ที่มีประกันและมีความเป็นมืออาชีพ หรือถ้าจะให้ดีอาจจะสอบถามว่าสถานที่จัดงานแต่งงานนั้นมีบริการ Valet ให้ด้วยหรือไม่ ถ้ามีก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกขึ้นได้อย่างมากเลยทีเดียว


การเลือกสถานที่แต่งงานที่มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีความสะดวกสบาย ย่อมเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับแขกที่มาในงานและช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่งานแต่งงานได้อย่างที่คุณนึกไม่ถึงเลยทีเดียว18 views0 comments